16 december 2013

Get Inspired Festival - part 6

John Giskes trad samen met violiste Martine von Gleich op in deel 6 van het festival. Het thema van het  optreden was Golddigger: Gouddelver.

John: 'Hebzucht, het wroeten in de aarde voor meer goud en juwelen. Slavernij, onderdrukking voor meer, nog meer bezit. De zee vergiftigen met het afval.
Dat slaat terug op ons zelf. Langzaam worden wij door ons zelf vergiftigd. Het is gelukt, goud en zilver zijn ons deel, maar tot welke prijs?
Vanachter het glas van het masker kunnen wij 'genieten' van het gedolven goud. De dieren zijn dan al lang van ons land en uit de wateren verdwenen. Wat hebben wij gewonnen?'