20 oktober 2016

Cocon op het strand - de ontworsteling

De levenscyclus ondergaat noodzakelijke veranderingen, van de ene fase naar de andere. De embryo's in het geboortevlies, de rups die zich verpopt, de mug die zijn larvestadium in het water verlaat. Allen maken een principiële verandering door, gaan over in een nieuwe fase. De cocon biedt een veilig thuis, een plek afgesloten van de wereld, waarin de entiteit groeit en groeit. Die groei is er de oorzaak van dat de eerst zo veilige cocon, beknellend wordt. De wezens in de cocon moeten zich eruit worstelen een nieuw leven tegemoet. (tekst Konpaku/John Giskes)

The cycle of life goes through necessary changes, from one phase to another. The foetus in the birth canal, the caterpillar trying to pupate, the mosquito leaving its larval stage in the water. All undergo a principal change, into a new life. The cocon in which the entity grows, gives shelter and safety; a place hidden from the world outside. But growth makes the once safe cocoon too confined. The creatures in the cocoon have to break free, to get into and experience a new life. (text Konpaku/John Giskes - translation Mick Otten)

Dit het eerste deel van Cocon, een bewegingstheaterstuk van Konpaku met John Giskes, Natasja de Lange en Han Koster.

This is the first part of Cocoon, performance theater from Konpaku with John GiskesNatasja de Lange en Han Koster.