17 november 2016

Cocon op het strand - zeewezen, landdier of selkie?
Een nieuwe cocon uit de zee, als een aangespoeld eikapsel van een rog. Een nieuwe levenscyclus begint. Maar waar willen ze zich ontwikkelen? Zijn het zeewezens of landdieren? Of zijn het selkies?

A new cocoon from the sea, like an egg capsule of a ray. A new cycle of life begins. But where do they want to develop? Are they creatures of the sea or land animals? Or are they selkies?Dit is het derde en laatste deel van Cocon, een bewegingstheaterstuk van Konpaku met John GiskesNatasja de Lange en Han Koster.

This is the third and last part of Cocoon, performance theater from Konpaku with John GiskesNatasja de Lange en Han Koster.14 november 2016

Cocon op het strand - de volgende levensfase


Na het verlaten van de cocon (zie het vorige bericht) en elkaar te hebben geobserveerd, betast en bewonderd, ontstaat agressie. Uiteindelijk zal dat toch leiden tot acceptatie en verbinding.

After leaving the cocoon (see the last post) and observing, feeling and admiring one another, agression is starting to develop. But in the end it it will result into acknowledgment and coherence.

Dit het tweede deel van Cocon, een bewegingstheaterstuk van Konpaku met John GiskesNatasja de Lange en Han Koster.

This is the second part of Cocoon, performance theater from Konpaku with John GiskesNatasja de Lange en Han Koster.