17 december 2010

De Storm in Cultuur Borrelt in de Winter

De Storm trad afgelopen zaterdag op met 'Membranen' tijdens de manifestatie 'Cultuur Borrelt in de Winter' in Schiedam.


John Giskes en Lotus van AlmeloNelly Lahaye
Margriet Kuiper-de Rijk trad met Folie de Nuit aansluitend op met een dans voortvloeiend uit Membranen. Is het optreden van De Storm langzaam en soms verstild, Folie de Nuit was juist erg snel.
'Cultuur Borrelt in de Winter' vond plaats in het Julianapark en werd georganiseerd door Stichting Cultuur Borrelt. Bijzonder want een manifestatie georganiseerd door bewoners van de wijk! Hoewel ik maar een deel van het programma heb meegemaakt, sprak het mij erg aan. Het was afwisselend in een leuke ambiance (het was gelukkig niet zo koud als de dagen ervoor). Daarbij was er zaterdagavond een goede opkomst. Complimenten voor de organisatoren!
Rob ten Bouwhuys zorgde voor de muziek en was één van de 'maskers'. Het andere masker was Michal Osowski, die het optreden ondersteunde.

31 oktober 2010

Zeegedichten: nieuwe voorstelling van John Giskes

Van 15 t/m 17 oktober hield John Giskes in theater 't Kapelletje in Rotterdam een eenakter met als thema zeegedichten. Ook de muziek was van John.
MENS EN ZEE

Jij zult de zee beminnen, vrije mens, altijd!
De zee, je spiegelbeeld, je ziel zul jij aanschouwen
in de baren die zich eindeloos uit haar ontvouwen;
je geest, een afgrond, bergt niet minder bitterheid.

Te vallen aan de borst van jouw beeld schept behagen;
met oog en arm omhels je het; soms word je hart
nog afgeleid van het geraas van eigen smart,
bij het aanhoren van dit woest ontembaar klagen.


Gij beiden zijt vol duister en gering bespraakt:
o mens, geen heeft in u diepten kunnen meten;
o zee, en niemand komt uw rijkdom ooit te weten,
angstvallig zoals over uw geheim gij waakt!

Inmiddels zijn er eeuwen zonder tal verleden
sinds gij met deernis noch berouw elkaar bevecht,
zozeer zijt gij aan bloedbad en aan dood gehecht,
o strijders zonder rust, o broeders zonder vrede!


L'homme et la mer van Charles Baudelaire
ZEEGEDICHTEN

De diepte leek te kermen van wie scheep

eens gingen uit dit land op winst en buit,

en die ook keerden, zilver en stapels fruit

van de Antillen voerend in de prijzen

op sleeptouw, vissers zagen 't bootsvolk wijzen

naar toren op de kust, wanneer ze langs

hun boorden varend, den oranje glans

van appels en citroenen zagen en de kleur

van goud en zilver, en den zoeten geur

roken, die uit open poorten sloeg.

Maar als de nacht kwam en haar wolken droeg,

de zware kussen die haar leger zijn,

waarin ze lui slaapt – dan zag ze lijn

breken en 't stranden van het rijke schip.

Ruw klonk het lachen van haar donkre lip.

Die leken nu te kermen: tussen goud

lagen gelaten onder water, oud,

doodsbleek en doodzwart, van lippen vlood

een flauwe geroep als van mannen in nood,

en wiegd' in 't water. Dat was schrikkelijk.

Maar Mei was doof van slapen, liet geen blik

van hare lichte ogen glippen, was

een nachtelijke bloem in veel zwaar gras:

zij lag drinkend den slaap, zonder gerucht

blies ze haar adem in de koele lucht.

Lang klom dat akelig gehuil alleen

uit zee, het leek druppelend geween

dat in bossen herfst maakt, en de wind

een schouw door in een kamer, waar een kind

probeert te slapen. Maar het voelt geween

ook in zichzelf en slaapt niet, zo alleen

liep dat geluid de zee rond, nu eens hoog,

hoog in het donker, waar de wind bewoog

angstig de wolkenzomen, en dan heel laag

waar tussen dommelende golven traag

walvissen zwommen op hun logge romp.

Dan klonk het als geroep van een roerdomp

te middernacht, die schreeuwt uit het moeras,

zodat de reiziger in het bosgras

dat langs den grijzen straatweg groeit, blijft staan,

onder de bladerschaduw; in de maan

gaat hij dan verder vol verwondering.


Uit De Mei van Herman Gorter


16 juli 2010

ARS LONGA VITA BREVIS

Op 28 mei trad De Storm op bij de opening van het kunstweekend Charlois.

Opkomst via de achterzijde: veel opzien.

Ieder lid sprak continu één eigen woord uit. John Giskes: ARS.

Donna Svasek: LONGA.

Tussen het publiek laverend.

Nelly Lahaye: VITA
Honza Svasek: BREVIS
Rob ten Bouwhuys (muziek en dans) in zijn element.
De performance wordt afgesloten met nog één keer - maar nu direct na elkaar - het uitspreken van ARS LONGA VITA BREVIS. En de betekenis daarvan: kunst is lang, het leven kort.

Klik hier voor een toelichting van dit gezegde.


De kunst is lang, het leven kort –
En ’t werk van vluchtige uren,
Dat zonder strijd verkregen wordt,
Zal slecht den Tijd verduren.

De kunst is lang, maar kort de tijd
U, voor uw taak, gegeven,
Zoo spil uw kracht in lust noch nijd;
Niet velerlei uw hart gewijd!
Maar ’t éénig kunstwerk ál uw vlijt –
Of ’t u mocht overleven!

P.A. de Génestet (1829 - 1861)


Backstage
Het voorbereiden kost net zoveel tijd als het optreden (of eigenlijk nog iets meer).
Geen twijfel wie hij voorstelt.

Even spiegelen. De dochter van Donna kijkt vol belangstelling toe.
Het is nog een aardige toer om een latex pak aan te trekken. Veel talk toevoegen.
Rob geniet alvast van de elektronische muziek en van zijn nieuwe aanwinst.
John wordt dichtgeritst.
Even schrikken als zo'n groep op je af komt lopen? Rotterdammers zijn nuchter.
Terug in Jonh's atelier wordt het weer omkleden, maar dat gaat toch een stuk sneller dan bij de voorbereiding.