1 december 2013

Get Inspired Festival - part 2

John Giskes trad op bij het Get Inspired Festival met een performance met als titel Enlightenment: Verlichting.John: 'De weg van het loslaten, het 'ik' decentraliseren. Je niets gelegen laten liggen aan maatschappelijke conventies, aan hoe het 'hoort'. Dat is een moeizame weg, maar één die de moeite loont. Het geeft ruimte aan jezelf in de ruimste zin van het woord.

In die verworven ruimte past respect voor alle leven en voor de ander. Het 'zijn' krijgt betekenis door zichzelf. Geen beklemming meer, laat de stalen jas van het consumentisme links liggen en negeer de moraalridders. Geef ruimte aan de geest in jezelf.'