14 november 2016

Cocon op het strand - de volgende levensfase


Na het verlaten van de cocon (zie het vorige bericht) en elkaar te hebben geobserveerd, betast en bewonderd, ontstaat agressie. Uiteindelijk zal dat toch leiden tot acceptatie en verbinding.

After leaving the cocoon (see the last post) and observing, feeling and admiring one another, agression is starting to develop. But in the end it it will result into acknowledgment and coherence.

Dit het tweede deel van Cocon, een bewegingstheaterstuk van Konpaku met John GiskesNatasja de Lange en Han Koster.

This is the second part of Cocoon, performance theater from Konpaku with John GiskesNatasja de Lange en Han Koster.