7 mei 2014

Subbody Butoh - session 4 - part 2 - out of the window

De performers bij sessie 4 deel 2 waren opnieuw / the performers of session 4 part 2 were once more: Maud Gancet, John Giskes & Honza Svasek.