30 augustus 2013

Struggle with the environment


John Giskes trad op in Parijs op 9 augustus met als thema 'Struggle with the environment'. Zie voor meer informatie het vorige bericht.

John Giskes gave a performance in Paris on August 9 with the theme: 'Struggle with the environment'. See the previous post for more details.

Over de performance (tekst John Giskes):

Het individu leeft in een haat/liefde verhouding met zijn omgeving. Zijn omgeving geeft hem te eten, zorgt voor de continuïteit van zijn leven maar bedreigt het ook. Giftige dampen van industriële activiteit, razende auto's, conflicten met voedselconcurrenten. 
Dat laat sporen na op en in het individu, lichamelijk en geestelijk. De persoon bouwt een verleden op, een historie (Fu); de persoon wordt rijker en tegelijkertijd treedt er erosie op. 
Het verlangen naar een probleemloos, geborgen bestaan dringt zich op. Maar dat is een illusie: alles lijkt dan stil te staan, het verstikt het leven. en er is geen weg terug naar de baarmoeder...

About the performance (translated text John Giskes):

The individual lives in a love/hate relationship with its environment. His environment supports food and continuity in life, but is in itself a threat. Poisonous gasses of industrial activity, raging cars, conflicts with others for food. 
That leaves traces, physical as well as psychological. The individual creates a past, a history (Fu). The individual becomes richer but in the mean time there is erosion.
A longing arises to an uncomplicated and protected life. But that is all an illusion, because it brings life to a standstill; it suffocates life. And there is no way back to the womb...


Behind the scene: 

John bereidt zich voor.

John preparing.Toeschouwers bij Dimanche Rouge.

Visitors at Dimanche Rouge.